Totalkundekonseptet – effektiv arbeidsflyt med én leverandør

Vi startet året med å lansere vårt nye Totalkundekonsept – et konsept som gir deg tilgang på høy tverrfaglig kompetanse fra alle våre forretningsområder. Vi har lang og solid erfaring samt en unik tilstedeværelse i markedet med vår brede portefølje innen hardware, software, egen produksjon av forbruksmateriell og maskinutstyr for håndtering av innsatsfaktorer i tilhørende produksjonslinjer.

Vår kompleksitet vil gjennom Totalkundekonseptet sikre kundene våre langsiktighet og forutsigbarhet samt gi tilgang til et bredt spekter av ressurser og fordeler. Konseptet bygger på en gjensidig forpliktelse som gir gjensidige gevinster.

Noen av godene ved å signere denne typen avtale vil eksempelvis være bedre ledetid på forbruksmateriell (vi har en forutsigbarhet via prognoser som gjør at vi kan planlegge innkjøpene og produksjonen mer hensiktsmessig) og prioritet på service og vedlikehold med fri tilgang på telefonsupport.

En av flere fordeler er at kundene får én leverandør å forholde seg til og dermed en trygghet ved at Lexit tar det fulle og hele ansvaret for de kontraktsfestede prosessene – både drift og funksjonalitet.

Hvordan bli totalkunde hos Lexit Group?

Du signerer en totalkundeavtale for minimum to år, som omhandler to eller flere av våre forretningsområder.

Dersom dette er interessant for din bedrift, finner du mer info her.

Se alle våre aktuelt-saker