Nytt produksjonsbygg i Gøteborg tar form

Lexit Group sluttfører i april utbyggingen av etikettfabrikken i Gøteborg. Med en økning på 3500 kvm dobler vi nå størrelsen på produksjonshallen.

Kapasiteten har til tider vært sprengt, og det er behov for å utvide maskinparken og ansette flere nye medarbeidere. Etikettavdelingen til sammen har rundt 60 medarbeidere både i Norge og Sverige og produksjonen kjører døgnkontinuerlige skift for å dekke den store etterspørselen.

Vi ser frem til å ta i bruk det nye lokalet.

FOTO: Johan Marklund (Lexit Group)