Lexit Group-messe 2017: Vår største og beste noensinne

– Rundt 130 besøkende var innom årets minimesse på Posthallen i Oslo. Det er den desidert største deltagelsen siden vi arrangerte den første messen for tre år siden, sier messeansvarlig Svein Lauritsen hos Lexit Group.

En dobling i antall besøkere siden forrige messe i 2017, taler sitt tydelige språk.
– Flere viktige kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder og partnere besøkte messa. Årets konsept er det beste med en rekke nyheter på retail-, etikett- og softwareløsninger, sier Lauritsen.
– Derfor ligger alt til rette for en gjentagelse av messen også i 2018.

Messen skaper tettere relasjoner til kunder og samarbeidspartnere

– Formålet med messa er å skape tettere relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Her møter de kollegaer, konkurrenter og våre medarbeidere med spesialkompetanse innenfor hvert sitt produktområde. Vi er i konstant utvikling med våre software- og hardwareløsninger og har gode service- og vedlikeholdssystemer, som ivaretar behovet til våre kunder og partnere. Vi presenterte mange egenutviklede løsninger som definitivt vil effektivisere hverdagen for våre brukere, sier Lauritsen. Han trekke frem retail trenden Mobile POS og Lexit Groups nyeste softwareløsning LexTalk.
– På hardware viste vi våre nyeste PDA-løsninger fra våre hovedprodusenter, i tillegg til flere varianter av robuste nettbrett til konkurransedyktige priser.

Med fokus på nye maskin-investeringer og utbygging

Etikettavdelingen til Lexit Group var godt representert under minimessen og høstet gode tilbakemeldinger fra deltakerne for sin digitale løsning for etiketthåndtering LexitOne og demonstrasjonen av banderolesystemet BandAll. Key Account Manager, Annett Malmo kan fortelle at det skjer mye spennende i forhold til etikettproduksjonen fremover. Utvidelsen av Lexit Groups etikettfabrikk i Gøteborg på 2500 kvm sluttføres i april og vil medføre en dobling av dagens produksjonskapasitet.
– Utvidelsen var nødvendig for å dekke kundenes etikettbehov i Skandinavia generelt og Norge spesielt, påpeker hun.
– Samtidig har vi investert i en ny trykkpresse som idriftsettes i mai. Mange av våre kunder velger flere etikettvarianter og mindre volumer som vil medføre kortere ledetider. Vi leverer bl.a. etikettløsningene våre til næringsmiddelindustrien som har digitalisert etikettproduksjonen sin. Lexit Group er det første trykkeriet i Skandinavia som har digitalisert FlexStop i nært samarbeid med svenske leverandører. Trykkpressen leveres med dobbel klisjé og stanse og kan kjøre flere oppdrag samtidig. Det reduserer spilltiden, effektiviserer produksjonen og reduserer nedetiden.

Skedsmo Bilopphugging – Benytter lagerstyringsapp

AVHENGIG AV GODE IKT-SYSTEMER: Daglig leder Svein-Tore Sund, Skedsmo Bilopphugging.

Skedsmo Bilopphugging har sitt primære nedslagsfelt på Østlandet. Selskapet har bl.a. spesialisert seg på å demontere nyere skadebiler, som lagerføres og selges videre i forskjellige markedskanaler. Selskapet er avhengig av gode IKT-systemer og benytter en lagerstyringsapp fra Lexit Group. Her skanner og tar de bilder av bildelene før de legges ut på nett.
– Dette er en meget brukervennlig app, som våre lageroperatører og kontoransatte bruker daglig. Hjelpemiddelet har definitivt effektivisert virksomheten, sier daglig leder Svein-Tore Sund i selskapet. Han mener Skedsmo Bilopphuggeri på flere områder ligger et «hestehode» foran sine konkurrenter med bruk av Lexit app-en.
– Jeg er imponert over produktmangfoldet på minimessa hvor vi fikk kjennskap til mange fremtidsrettede løsninger, som kan være aktuelt å ta i bruk på et senere tidspunkt. Et av våre fremste ønsker er å øke funksjonaliteten i app’en slik at den også kan benyttes til ordreregistrering.

Unipos AS – Vi skal være i forkant av utviklingen med neste generasjon butikkdata

NESTE GENERASJONS BUTIKKDATA: Partneransvarlig Arild Færgestad, Unipos AS.

Unipos AS er en av mange forhandlere til Lexit Group. Selskapet er en landsdekkende butikkdataleverandør og leverandør av neste generasjons butikkdatasystemer. Omsetningen i 2016 var på 13 millioner kroner og virksomheten sysselsetter 11 ansatte.
– Vi opplever en sterk vekst og har utplassert 1800 kassepunkter i over 900 butikker i hele Norge, sier partneransvarlig Arild Færgestad i selskapet.
– Samarbeidet med Lexit Group er avgjørende for vår suksess. På minimessen studerte vi en rekke nye løsninger og traff både samarbeidspartnere og flere bransjeaktører. For å være i forkant av utviklingen og levere neste generasjons butikkdata, er vi avhengig av partnerskapet med Lexit Group som er spesialister på nye butikkdataløsninger.  

Brødrene Ringstad AS – FactoryTalk og håndterminaler effektiviserer hverdagsoperasjonene

LØSNINGENE EFFEKTIVISERER HVERDAGEN: Regnskapsmedarbeider Kathrine Ringstad og kvalitetsansvarlig Marie Fried, Brødrene Ringstad AS.

Brødrene Ringstad AS er en kjøttforedlingsbedrift med hovedsete i Rakkestad. Selskapet benytter kun lokale råvarer i foredling av kjøttprodukter, som pølser, karbonader, rått kjøtt, pålegg og spekemat. I 2016 var omsetningen på 86 millioner kroner. Produsenten leverer sine produkter til storhusholdninger, restauranter og forbrukere i Østfold, Oslo og Akershus.
– Det er positivt at Lexit Group arrangerer minimessen på Posthallen. Her fikk vi kjennskap til et bredt utvalg av løsninger og hvordan disse fungerer i praksis. Vi traff også flere bransjeaktører som vi delte erfaringer med, sier regnskapsmedarbeider Kathrine Ringstad og kvalitetsansvarlig Marie Fried i selskapet. De kan fortelle at de benytter FactoryTalk som hovedsystem og håndterminaler til lagerstyring.
– Ordrene legges inn i ERP-systemet Visma og overføres direkte inn i FactoryTalk. Herfra plukker vi ordre og styrer lageret i henhold til min- og maksverdier, sjekker holdbarhet, foretar merking og sporing. Når våre produkter er ferdig produsert, pakkes og merkes de i på Lex Order stasjoner.

Ringstad og Fried mener løsningene fra Lexit Group har effektivisert deres hverdag.
– Fortsatt skjer mange merkeprosesser manuelt. Vi er nå inne i en automatiseringsprosess hvor vi vurderer å gå til anskaffelse av nye automatiske merkestasjoner fra Lexit Group, som ytterligere vil effektivisere virksomheten. Løsningene så langt har bidratt til større kontroll og bedre informasjonsflyt.

Oluf Lorentzen AS – Vi er avhengig av gode relasjoner til våre leverandører

FORNØYD MED NY APP: IT-sjef Jarl Eirik Bærø, Oluf Lorentzen.

Oluf Lorentzen AS er et matselskap, som importerer ost og ferskvarer til dagligvare- og storkjøkkenbransjen i Norge. Selskapet har ca. 100 ansatte og to medarbeidere i IT-avdelingen.
– Vi er avhengig av gode relasjoner til leverandører, drifts- og samarbeidspartnere for å få et oppegående IKT-system. Samarbeidet med Lexit Group er viktig i så måte, sier IT-sjef Jarl Eirik Bærø i selskapet.
– Vi har hatt et godt samarbeid med dem i flere år på områdene datafangst, ordreopptak i butikk og bruk av håndterminaler. Etterhvert som forretningsstrukturen endrer seg, har vi enda større behov for gode interne datafangstrutiner i bedriften, i tillegg økt bruk av etiketter. Lexit Group er flinke til å følge oss opp og kommer stadig vekk med forslag til nye løsninger. Vi tok nylig i bruk deres app løsning.

Bærø mener minimessa til Lexit Group er viktig for å øke kunnskapen om tilgjengelige produkter og løsninger.
– Det er viktig å delta på et slikt arrangement, treffe fagpersoner hos leverandøren og se på løsninger som kan bli aktuelt å ta i bruk på et senere tidspunkt. Lexit Group har gjort et strategisk riktig valg med å tilby transaksjonsbaserte tjenester. Det nye ordreopptakssystemet med app på mobiltelefonene som våre selgere benytter, gjør at vi slipper å kjøpe unødvendig hardware.

ColliCare Logistics AS – Godt fornøyd med håndholdte løsninger

HAR SPART MYE PÅ INVESTERINGEN: Performance Controller Kenneth Dahl og IT-Operation Manager Kristian Orre, ColliCare Logistics AS.

ColliCare er totalleverandør av innovative transport- og logistikkløsninger, nasjonalt og internasjonalt. For god logistikk er vi avhengig av gode IKT-leverandører som Lexit Group.
– Vi kjøper alle håndterminaler og PDA-er fra Lexit Group, som våre sjåfører bruker på sine daglige oppdrag. Vi er godt fornøyd med Motorola TC55 som våre sjåfører benytter og Honyewell 70E, som brukes på våre logistikklager, sier IT-Operation Manager Kristian Orre og Performance Controller Kenneth Dahl.
– På terminalene er det installert app-er som formidler alle oppdrag, pakke- og skanningsinformasjon. Informasjonen overføres til vårt forretningssystem og videre til fakturering. Når sjåføren kommer frem til kunde, skannes forsendelsen og kunden kvitterer for mottatt leveranse på displayet i terminalen. De håndholdte enhetene fra Lexit Group har effektivisert hverdagen. Vi har spart mye på investeringen og vurderer kontinuerlig nye løsninger som vi kan dra nytte av. Minimessa er en fin måte å presentere leverandørens produkter og løsninger. Vi oppfatter Lexit Group som en profesjonell leverandør, med faglig dyktige medarbeidere – og som kjenner til våre hverdag og hvilke utfordringer vi har.

Optimera AS – Håndterminalene har effektivisert lagerplukket

EFFEKTIVISERT LAGERDRIFT: Prosjektleder logistikk Christian Skarpeid, Optimera AS.

Optimera AS er Norges største leverandør av byggevarer og driver bl.a. Montér-kjeden. Selskapet har en årlig omsetning på ca. 8 milliarder kroner. Selskapets logistikkvirksomhet har nå kjøpt inn nye håndterminaler med Android 6 fra Lexit Group.
– Håndterminalene har effektivisert lagerdriften og gjør at vi ligger langt fremme på teknologisiden, sier prosjektleder logistikk Christian Skarpeid hos byggevareaktøren.
– Vi har 10 logistikkanlegg over hele Norge som distribuerer byggevarer til alle Montér-butikkene, samt byggeplassleveranser. Håndterminalene har effektivisert plukket som nå skjer papirløst. Optimera betjener 100 Montér- butikker fra sine logistikkanlegg.

– Minimessa er en viktig samlingsplass hvor vi får mulighet til å innhente informasjon om hva som finnes av hardwareløsninger i markedet. Lexit Group har mange spennende produkter som vi ønsker å se nærmere på når tiden er aktuell for det.

Mangfold av produkter og løsninger

Messeansvarlig Svein Lauritsen mener årsaken til årets messesuksess skyldes mangfoldet av produkter og løsninger.
– Tilbakemeldingene fra både nordnorske og sørnorske deltakere var entydig positiv. Vi har fått mange leads som vi nå bearbeider. Vi har store forhåpninger til at noen av dem på sikt kan resultere i konkrete avtaler, avslutter han.

Takk for besøket!

 

Vi sees igjen i januar 2018!

 

TEKST/FOTO: Trond Schieldrop

English version

Se omtale i Logistikk & ledelse  /  Retailmagasinet.no  /  Packnews.no